Huurdersvoorwaarden

Toewijzingscriteria

Om in aanmerking te komen voor een van onze woningen hanteren wij de volgende criteria:

  • Wij hanteren een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen minimaal gelijk moet zijn aan 3¬†maal de huurprijs. Toetsing hiervan op basis van twee recente loonstrookjes.
  • U beschikt over een arbeidscontract met een looptijd van minimaal 1 jaar op het moment dat de huurovereenkomst zal ingaan. Toetsing d.m.v. arbeidscontract of werkgeversverklaring.
  • Wanneer twee personen de woning gaan huren gelden voor het tweede inkomen andere maatstaven. Het tweede inkomen zal gedeeltelijk worden meegenomen in de totale inkomensberekening.
  • Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgave aan te leveren en in het bezit te zijn van tenminste een Fase B overeenkomst.

  • Zelfstandig ondernemers leveren aan een recent uittreksel inschrijving KvK en recente jaarstukken / IB 60 formulier.
  • Zowel uitzendkrachten als zelfstandig ondernemers dienen rekening te houden met het betalen van een verhoogde waarborgsom.

  • Bent u student dan dienen wij bewijs te ontvangen van uw inschrijving bij een onderwijsinstelling en gegevens van uw borgsteller.

  • Uw borgsteller heeft een bruto maandinkomen van tenminste 5 x de totale huurprijs en een arbeidsovereenkomst met een looptijd van minimaal 1 jaar op het moment dat de huurovereenkomst ingaat.

Wanneer u twijfelt of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal uw individuele situatie beoordeeld kunnen worden en zo nodig kunt u aanvullende informatie aanleveren. Wel dient u in een dergelijke situatie rekening te houden met het betalen van een verhoogde waarborgsom.

Helaas kan niet iedereen in aanmerking komen voor een van onze woningen. W&D Vastgoed behoudt zich namens de eigenaar het recht voor om potentiele huurders, zonder opgave van reden, af te wijzen.

Bij valsheid in geschifte zal altijd aangifte worden gedaan bij de Politie (art. 225 van het strafrecht).

Latest Posts

Compare listings

Vergelijken